Privacybepaling

Bij Tandzorg Oldenzaal hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website.
Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij
  persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.\
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van
  persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking
  van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit
  handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming
  commerciële mailings.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
  beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
  verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te
  zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw
recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens
bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw account;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • Het doen van een bestelling in de webshop;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke
bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te
allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de
website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze
privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige
wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst
met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig
kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een
cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd
bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u
verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Contact:
Tandzorg Oldenzal
Steenstraat 54
7571BL Oldenzaal
0541-510817
KvK nummer: 60878517

Back to top